Vi laver også gerne dit årsregnskab hvad enten vi har bogført eller du selv har.

Vi laver regnskaber for Enkelsmandsvirksomheder, også med virksomhedsordning og for små ApS'er uden revisionpligt (balancesum på 4 mio. kr., nettoomsætning på 8 mio. kr. og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret)